Flatdøla

Flatdøla er en elvestrekning i Seljord kommune i Telemark. Den starter der hvor Mandalselvi møter Åmotsdalsåi, og munner ut i Flatsjå. Systemet er en del av Skiensvassdraget.
Kategori:Elver i Telemark
Kategori:Seljord
nn:Flatdøla

Stormålvatnet


Stormålvatnet er en innsjø som ligger i Hemnes kommune i Nordland.
Vannet er oppdemmet og regulert til Bjerka kraftverk. Reguleringshøyde er mellom 430 og 397 moh. Vannet drenerer normalt til Bjerkaalva, men mye av vanføringen overføres nå til Leirelva og videre til Røssåga.
Kategori:Innsjøer i Hemnes
en:Stormålvatnet
nn:Stormålvatnet

Storavatnet (Sandnes)


Storavatnet er en innsjø som ligger i Sandnes kommune i Rogaland.
Kategori:Innsjøer i Rogaland
Kategori:Sandnes' geografi
nn:Storavatnet i Sandnes

Lyseren


Lyseren er en innsjø som ligger i Spydeberg kommune i Østfold samt Enebakk kommune i Akershus. Lyseren har ingen store tilløp av elver, men har utløp i Smalelva, som renner ut i Glomma. Lyseren er drikkevannkilde til store deler av Spydeberg. Det er mye hyttebebyggelse langs innsjøen.

Referanser

Se også


Liste over norske innsjøer

Ekstern lenke


http://www.of.fylkesbibl.no/flyfoto/Spydeberg/138836.jpg Flyfoto over Lyseren 1961, Østfold fylkesbibliotek
Kategori:Innsjøer i Østfold
Kategori:Innsjøer i Akershus
Kategori:Spydeberg
Kategori:Enebakk
en:Lyseren
nn:Lyseren

Ringedalsvatnet


Ringedalsvatnet er en innsjø som ligger i Odda kommune i Hordaland.
Vannet er demmet opp av Ringedalsdammen, bygget i årene 1910–1918 som en del av Tyssedal kraftanlegg, og er nå magasin for Oksla kraftverk, som åpnet i 1980.

Bilder


<gallery>
Fil:Ringedalsvatnet Panorama.jpg|Panorama bilde over Ringedalsvatnet
</gallery>
Kategori:Innsjøer i Hordaland
Kategori:Oddas geografi
en:Ringedalsvatnet
nn:Ringedalsvatnet

Røldalsvatnet


Røldalsvatnet er en innsjø som ligger i Odda kommune i Hordaland.
Kategori:Innsjøer i Hordaland
Kategori:Oddas geografi
de:Røldalsvatnet
en:Røldalsvatnet
nn:Røldalsvatnet
simple:Røldalsvatnet

Valevatn


Valevatn er en innsjø som ligger i Sirdal kommune i Vest-Agder.
Valevatn og Gravatn er i dag magasin for Tjørhom kraftverk.
Kategori:Innsjøer i Vest-Agder
Kategori:Sirdal
en:Valevatn
nn:Valevatn

Flatsjå


Flatsjå er et vann i Seljord kommune i Telemark. Hovedtilløpet er Flatdøla, og utløpet er Vallaråi som munner ut i Seljordsvatn. Systemet er en del av Skiensvassdraget.

Referanse


Kategori:Innsjøer i Telemark
Kategori:Seljord
nn:Flatsjå

Langesjå


Langesjå er en innsjø som ligger i Tinn (kommune) kommune i Telemark. Vannet renner over i vannet Gåsos som så renner ut i elva Hondle, som munner ut i Møsvatnet. Systemet tilhører Skiensvassdraget.
I Langesjå foregår det næringsfiske etter rakfisk.
Kategori:Innsjøer i Telemark
Kategori:Tinns geografi
Kategori:Hardangervidda
nn:Langesjå

Sør-Mesna


Sør-Mesna er en innsjø som ligger i Ringsaker kommune i Hedmark. Den er 7,6&nbsp;km lang og 1&nbsp;km bred og begrenses på sydsiden av ganske steile bredder. Langs den nordre bredden ligger det bebyggede stedet Mesnali.
Sjøens utløp ligger i vestenden; her renner vannet gjennom Bustokkelva ut i Nord-Mesna, og derfra videre gjennom elven Mesna (elv) ut i Mjøsa ved Lillehammer. Både Sør-Mesna og Nord-Mesna er regulert mer enn den naturlige høydeforskjellen mellom vannene; Sør-mesna er regulert 7,5 meter, Nord-Mesna 8,3 meter. Vannet blir derfor av og til pumpet opp til Nord-Mesna.
I sjøen finnes abbor, gjedde, sik og krøkle.
Birkebeinerrennet går på nordsiden av Sør-Mesna og Nord-Mesna nedover mot Lillehammer.

Referanser


Kategori:Innsjøer i Hedmark
Kategori:Ringsakers geografi
nn:Sør-Mesna
sv:Mesna

Dødesvatn


Dødesvatn (nordsamisk: ''Devddesjávri'') er en innsjø som ligger i Målselv kommune i Troms.
Kategori:Innsjøer i Målselv
nn:Dødesvatn

Hovatn (Bygland)


Hovatn er en innsjø som ligger i Bygland kommune i Aust-Agder.
Vannet, som reguleres 17 meter, brukes som magasin for Hovatn kraftverk. Det opprinnelige utløpet lå i sørenden av vannet, og Hovassåne har sitt utløp i Åraksbø.

Historiske fakta


Elva har gjennom historien vært svært viktig for Åraksbø, da den har gitt kraft til sagbruk og kraftverk, også omtalt under Åraksbø. Allerede i 1840-åra blei det satt opp en tredam i Hovatn for å regulere vannforsyningen til Kobberværket. Denne dammen er fortsatt synlig når vannet er helt nedtappa, og ligger 50-60 m. innenfor dagens dam. I 1916 blei det bygd en ny dam for å regulere vannet. Formålet var å sikre mer vann i samband med kraftutbyggingen lenger nede i Otra. Dammen blei forsterket da Hovatn kraftverk blei bygd i 1969. Hovatn var da det kraftverket i Europa med størst effektutnytting av vannet. I nyere tid fikk Agder Energi konsesjon til å sprenge kanaler for å lede vannet som blir stående igjen på sørsida av Vikodden over til inntakstunellen, noe grunneierne var sterkt imot grunna fiske og de kraftige miljømessige inngrepene dette ville medføre. Denne saken vant grunneierne, og ingen kanal blei bygd. Derfor er den sørlige delen av vannet regulert 12 meter mens den nordlige er regulert 17 meter.

Utfartsområde


Hovatn er omgitt av nydelig natur, og er et populært utfartsområde. Bomveger går fra både Åraksbø og Austad.
Det finnes og vann i Bykle, Valle og Levanger med det samme navnet.
Kategori:Innsjøer i Aust-Agder
Kategori:Bygland
Kategori:Setesdal
en:Hovatn
eo:Hovatn
nn:Hovatn i Bygland

Movatnet (Levanger)


Movatnet er en innsjø som ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag
Det har blitt avdekket utslipp fra gårdene rundt omkring Movatnet som har ført til en oppblomstring av en spesiell type vannloppe. vannloppa er i og for seg ikke skadelig, men bedegjester har i den senere tid opplevd utslett som svir og klør. dessuten har har utslipp fra gårdene ført til at næringskjeden i vannet har blitt forstyrret.
Kategori:Innsjøer i Levanger
en:Movatnet
nn:Movatnet i Levanger

Langvatnet (Snåsa)


Langvatnet er en innsjø som ligger i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag.
Kategori:Innsjøer i Snåsa
nn:Langvatnet i Snåsa

Valldalsvatnet


Valldalsvatnet er en regulert innsjø som ligger i Odda kommune i Hordaland.
Kategori:Innsjøer i Hordaland
Kategori:Oddas geografi
en:Valldalsvatnet
nn:Valldalsvatnet

Aspern


Aspern er en innsjø som ligger i Aremark kommune i Østfold.
Mellom Brekke sluser i Halden kommune, og Strømsfoss sluser i Aremark, har Haldenkanalen samme vannspeil gjennom Stenselva, Aspern, Skotsbergelva og Ara (innsjø), 105 meter over havet.
Kategori:Innsjøer i Østfold
Kategori:Aremark
Kategori:Haldenkanalen
en:Aspern (lake)
eo:Aspern (lago)
nn:Aspern

Øyangsvatnet


Øyangsvatnet er den største innsjøen i Agdenes kommune, Sør-Trøndelag. Sjøen ligger 126 meter over havet i et populært område for hytter og friluftsliv. Det går offentlig vei fram til østenden av sjøen, og her er det opparbeidet plen ned mot fin sandstrand ved vatnet. Det er satt opp toalettbygg med tilkomst for rullestol på p-plassen som ligger ved badeplassen. Området er flatt og godt egnet for både barn og bevegelseshemmede. Agdenes kommune (Sør-Trøndelag) har kanoer til utleie.
Kategori:Innsjøer i Sør-Trøndelag
Kategori:Agdenes' geografi
en:Øyangsvatnet
nn:Øyangsvatnet

Andsvatnet


Andsvatnet (nordsamisk: ''Áisajávri'') er en innsjø som ligger i kommunene Målselv og Sørreisa i Troms, Norge. Andsvatnet dreneres av Andselva som munner ut i Målselva. Riksvei 86 passerer på nordsida av innsjøen.
Andsvatnet er drikkevannskilde for store deler av Målselv kommune.
Kategori:Innsjøer i Troms
Kategori:Innsjøer i Målselv
Kategori:Sørreisa
nn:Andsvatnet

Straumvatnet (Sørfold)


Straumvatnet er en innsjø som ligger i Sørfold kommune i Nordland.
Kategori:Innsjøer i Sørfold
en:Straumvatnet
nn:Straumvatnet

Sandsavatnet


Sandsavatnet er en innsjø som ligger i Suldal kommune i Rogaland. Vannet er regulert som en del av Ulla-Førreverkene og anleggsvegen som ble bygget i forbindelse med anleggelsen av Blåsjø går langs sørsiden og østsiden av vannet.
Kategori:Innsjøer i Rogaland
Kategori:Suldals geografi
nn:Sandsavatnet