Hestehandel


Hestehandel har som sin opprinnelige betydning det at en kjøper og en selger slutter en avtale om overdragelse av en hest.
Folketellingen i 1900 lister ca 240 personer som driver yrkesmessig som hestehandler.
Over tid har begrepet utviklet seg til en folkelig betegnelse på en handel som foretas uten forutgående undersøkelser (nærmest usett).
Betegnelsen brukes i dag ofte i en negativ konnotasjon, som har sitt opphav i tidligere tiders handel med hester, der partene kunne være påvirket av Etanol, og både kjøper og selger i ettertid kunne føle seg svindlet.
I dag er betegnelsen mest brukt om Politikk kompromisser eller «bytteavtaler» som blir inngått i siste liten, før et Rettsregelforslag blir vedtatt, og uten at partene er klar over konsekvensene av et kompromissvedtak ''(politisk hestehandel)''.
Kategori:Handel
Kategori:Politikk
Kategori:Norske ord og uttrykk

Vinne kirke


Vinne kirke (Vinne kyrkje) er en oktogon kirke fra 1817 i Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Våpenhus og tårn ble tilbygget i 1893.
Byggverket er i tømmer og har 230 plasser.
Oppført 1814, restaurert 1956. Bilder av den svenske kirkemaler Erik af Valne.
Kategori:Bygninger i Verdal
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Oktogonale kirker i Norge
Kategori:Religiøse bygninger fra 1817
Kategori:1817 i Norge
Kategori:Kulturminner i Verdal
en:Vinne Church
nn:Vinne kyrkje

Vuku kirke


Vuku kirke er en Kirke#Langkirke fra 1654 i Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tømmer og har 200 plasser.
Oppført 1655, på bygd 1846, rest. 1953 og 2005. Takmalerier av Erik af Valne, gl. altertavle og prekestol.
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Bygninger i Verdal
Kategori:Religiøse bygninger fra 1600-tallet
Kategori:Bygninger og strukturer fullførte i 1654
Kategori:1600-tallet i Norge
Kategori:Kulturminner i Verdal
en:Vuku Church
nn:Vuku kyrkje
pnb:وکو گرجا

Fines kapell


Fines kapell er en langkirke fra 1913 i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tømmer og har 136 plasser.

Eksterne lenker


http://www.kirkesok.no/kirker/Fines-kirke Fines kirke Kirkesøk
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Bygninger i Verran
Kategori:Religiøse bygninger fra 1913
Kategori:1913 i Norge
Kategori:Kulturminner i Verran
en:Fines Church
nn:Fines kapell

Follafoss kirke


Follafoss kirke er en langkirke fra 1954 i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 200 plasser.

Eksterne lenker


http://www.kirkesok.no/kirker/Follafoss-kirke Follafoss kirke Kirkesøk
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Bygninger i Verran
Kategori:Religiøse bygninger fra 1954
Kategori:Kulturminner i Verran
en:Follafoss Church
nn:Follafoss kyrkje

Malm kirke


Malm kirke er en langkirke fra 1885 i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 350 plasser.
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Bygninger i Verran
Kategori:Religiøse bygninger fra 1885
Kategori:1885 i Norge
Kategori:Kulturminner i Verran
en:Malm Church
nn:Malm kyrkje

Sela fjellkirke


Sela fjellkirke er en kirke fra 1997 i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Bygninger i Verran
Kategori:Religiøse bygninger fra 1997
en:Sela Church
nn:Sela fjellkyrkje

Sela skolekapell


Sela skolekapell er en kirke konstruert i en rektangulær form, fra 1948 i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 60 plasser.
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Bygninger i Verran
Kategori:Religiøse bygninger fra 1948
nn:Sela skolekapell

Xiao

#Redirect Barnlig pietet
Kategori:Kinesiske ord og uttrykk

Hyo

#Redirect Barnlig pietet

Garstad kirke


Garstad kirke er en langkirke fra 1856 i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 300 plasser.
Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via Fylkesvei 508 (Nord-Trøndelag) og Rv770.

Eksterne lenker


http://www.reuber-norwegen.de/Fylker/PhThKirchen62.html Kirker i Norge (''Kirchen in Norwegen'')
http://www.kirkesok.no/kirker/Garstad-kirke Garstad kirke Kirkesøk
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Vikna
Kategori:Religiøse bygninger fra 1856
Kategori:1856 i Norge
en:Garstad Church
nn:Garstad kyrkje

Rørvik kirke


Rørvik kirke er en langkirke fra 1896 i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 200 plasser. Under andre verdenskrig ble kirken truffet av bomber den 1. mai 1940, men den ble reparert etterpå. Siden har kirken blitt restaurert i 1973, 2006 og 2007.
Kirken ble totalskadet i en brann 18. februar 2012, men altertavla og kirkesølvet ble berget. Ifølge politiet har to barn, som begge er under 13 år gamle, innrømmet å ha lekt med ild under kirken. Det anses som sannsynlig at dette er årsak til kirkebrannen.

Referanser


Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Kulturminner i Vikna
Kategori:Kirkebranner i Norge
Kategori:Religiøse bygninger fra 1896
Kategori:1896 i Norge
de:Kirche von Rørvik
en:Rørvik Church
nn:Rørvik kyrkje

Valøya kapell


Valøya kapell er et kapell (gudshus) fra 1972 i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 150 plasser.
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Kulturminner i Vikna
Kategori:Religiøse bygninger fra 1972
en:Valøy Chapel
nn:Valøy kyrkje

Bamberg kirke


Bamberg kirke er en arbeidskirke fra 1998 i Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Bygninger i Levanger
Kategori:Religiøse bygninger fra 1998
en:Bamberg Church
nn:Bamberg kyrkje

Sømliøya kapell


Sømliøya kapell er en kirke i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 100 plasser.
Kategori:Kirker i Nord-Trøndelag
Kategori:Bygninger i Nærøy
nn:Sømliøya kapell

Heikki Heikki

#Redirect Heikki Gröhn

Skålvær kirke


Skålvær kirke er en langkirke fra 1889 i Alstahaug kommune (Nordland) kommune, Nordland fylke.
Byggverket er i tre og har 200 plasser. Tømmeret er hentet fra en eldre kirke på Beitstad i Nord-Trøndelag. I 1931 fikk kirken orgel. I mange år ble der holdt 11 gudstjenester, - nå er det redusert til en eller to i året.

Referanser


Kategori:Kirker i Nordland
Kategori:Kirker i Nord-Helgeland prosti
Kategori:Bygninger i Alstahaug
Kategori:Kulturminner i Alstahaug
Kategori:Religiøse bygninger fra 1889
Kategori:1889 i Norge
en:Skålvær Church
nn:Skålvær kyrkje

Andøya stasjonskapell


Andøya stasjonskapell er et kapell (gudshus) fra 1964 i Andøy kommune (Nordland) kommune, Nordland fylke. Kapellet er tilknyttet Andøya flystasjon.
Kirken har 40 plasser.
Kategori:Kirker i Nordland
Kategori:Kirker i Vesterålen prosti
Kategori:Bygninger i Andøy
Kategori:Religiøse bygninger fra 1964
nn:Andøya stasjonskapell

Ballangen kirke


Ballangen kirke er en langkirke fra 1923 ligger på Storhaugen i sentrum i Ballangen kommune (Nordland) kommune, Nordland fylke. Den er lokalisert ved Syke- og Aldershjemmet og Barne- og Ungdomsskolen. Adkomst til stedet er via E6 og Rv819.
Kirken ble vigslet 6. juni 1923 av biskop i Hålogaland, Johan Støren.

Kirkebygningen


Byggverket er i tre og har 280 plasser.
Ved kgl.res. 19. mai 1923 ble det tillatt å vigsle en kirkebygning oppført på gården Ballangen til bruk for oppsitterne på sørsida av Ofotfjorden i Evenes hovedsokn (gnr 32-72), og fra 1. januar 1924 gikk dette området over til et eget Ballangen sokn.

Interiøret


Altertavlen og inventaret er tegnet av Emanuel Vigeland.
Vigelands sønn, Per Vigeland, var mester for glassmaleriet i koret, som er kirkens altertavle.
Døpefonten er av marmor fra Hekkelstrand og laget av Helge Heimstad.
Kirken ble i 1998 restaurert, og ble da tilbakeført til sin opprinnelige stil.

Eksterne lenker


http://www.reuber-norwegen.de/Fylker/PhThKirchen159.html Kirker i Norge (''Kirchen in Norwegen'')
http://www.kirkesok.no/kirker/Ballangen-kirke Ballangen kirke Kirkesøk

Litteratur


Ballangen kirke : 1923-1973, Ballangen kirke (1973). Red. av Wilhelm Agersborg.
Kategori:Trekirker
Kategori:Kirker i Nordland
Kategori:Kirker i Ofoten prosti
Kategori:Bygninger i Ballangen
Kategori:Kulturminner i Ballangen
Kategori:Religiøse bygninger fra 1923
en:Ballangen Church
nn:Ballangen kyrkje

Terminalfart

Terminalfart er hastigheten til et legeme som faller mot bakken når tyngdekraften som trekker legemet mot bakken er like stor som Luftmotstand (den atmosfæriske friksjonen som virker i motsatt retning av tyngdekraften). Ved denne farten akselererer ikke legemet lenger og faller med konstant fart. Dersom et legeme faller nedover med større fart enn terminalfarten, for eksempel hvis det kommer fra lufttetthet eller endrer form, vil den sakke av til den når terminalfarten.
Terminalfarten til en fallskjermhopper i vanlig fritt fall er omtrent 195 km/t. De når halvparten av terminalfarten etter bare 3 sekunder, mens det tar 8 sekunder å nå 90 % og 15 sekunder å nå 99 % av terminalfarten. Fallskjermhopperne kan nå høyere fart hvis de legger armene og beina inntil kroppen og justerer kroppens vinkel i forhold til fallretningen, opptil 320 km/t.
Årsaken til at et legeme oppnår en terminalfart er at luftmotstanden er direkte proporsjonal med kvadratet av farten. Ved lav fart er luftmotstanden mye mindre enn tyngdekraften, og legemet Akselerasjon. Når farten øker, øker også luftmotstanden inntil den er like stor som vekten av legemet. Luftmotstanden er også avhengig av tverrsnittarealet. Dette er grunnen til at legemer med stor overlate, som for eksempel en fallskjerm, har lavere terminalfart enn mindre legemer som for eksempel kanonkuler.
Matematisk kan terminalfarten skrives som
:<math>V_t= \sqrt{\frac{2mg}{\rho A C_d }}</math>
der
:<math>V_t</math> er terminalfarten
:<math>m</math> er massen til det fallende legemet
:<math>g</math> er tyngdeakselerasjonen
:<math>C_d</math> er luftmotstandskoeffisienten
:<math>\rho</math> er tettheten til væsken legemet faller gjennom og
:<math>A</math> er legemets tverrsnittareal.
Denne ligningen får vi fra friksjonslikningen ved å sette luftmotstanden lik ''mg'', som er tyngdekraften til legemet.
Merk at lufttettheten øker når høyden avtar, omtrent 1 % per 80 m (se hydrostatisk likning). Derfor minker terminalfarten med 1 % når et legeme har falt 160 m. Dersom legemet forblir uendret vil farten altså minke jo nærmere bakken det kommer.

Tilnærming


Tilnærmet terminalfart er mye enklere å finne enn terminalfarten, fordi det er vanskelig å finne verdien til <math>C_d</math>. En enkel skaleringsmetode er å henge et legeme ut vinduet på en bil i en tynn tråd. Terminalfarten til legemet er farten bilen har når legemet henger med 45&deg; vinkel. Dette kan man enkelt vise matematisk fordi det skjer når luftmotstanden (i horisontal retning) er lik tyngdekraften.

Utledning


To krefter virker på et fallende legeme: tyngdekraften og luftmotstanden. Summen av disse kreftene kan uttrykkes som:
:<math>F = mg - qv^2 \,</math>
der
:''m'' er massen til legemet
:''g'' er tyngdeakselerasjonen
:''q'' er <math>\frac{1}{2} \rho C_d A </math> fra Friksjon#Likningen.
Terminalfarten er oppnådd når <math>F = 0</math>, slik at
:<math>mg - qv^2 = 0 \,</math>
eller ved å løse med hensyn på <math>v</math>,
:<math>v_t = \sqrt{ \frac{mg}{q} } = \sqrt{ \frac{2mg}{\rho A C_d} } \,</math>
Farten kan finnes som en funksjon av tida når tyngde- og friksjonskrefter er kjent. Med utgangspunkt i likninga <math>F = mg - qv^2</math>, og ved å bruke Newtons_lover#Andre_lov, <math>F = ma</math>, fører dette til en differensialligning:
:<math>m \frac{dv}{dt} = mg - q v^2 \,</math>
Løsningen på denne differensialligningen involverer en Hyperbel, og er gitt som:
:<math> v(t) = \sqrt{ \frac{gm}{q} } \tanh \left(\sqrt{\frac{gq}{m}} t \right) \,</math>
Bytter vi ut ''q'' får vi løsningen:
::
Denne funksjonen for <math>v(t)</math> kan også brukes for å finne terminalfarten. Når <math>t</math> går mot uendelig, vil tanh-leddet gå mot 1, og vi får:
:<math>v_{t} = \sqrt{ \frac{2mg}{\rho A C_d} } \,</math>

Se også


Akselerasjon
Friksjon
Newtons lover
Kategori:Fysikk
ar:سرعة ختامية
ca:Velocitat terminal
de:Endgeschwindigkeit
en:Terminal velocity
es:Velocidad límite
eu:Abiadura muga
fa:سرعت حد
ko:종단속도
hr:Terminalna brzina
it:Velocità limite (fluidodinamica)
nl:Eindsnelheid
ja:終端速度
nn:Terminalfart
pl:Prędkość graniczna
pt:Velocidade terminal
simple:Terminal velocity
fi:Rajanopeus
sv:Gränshastighet
vi:Độ thô thủy lực
zh:終端速度